De contributiebedragen voor het seizoen 2018/2018 zijn:

Team Leeftijd Geboortejaar Contributie
Senioren 22 jaar en ouder 1995 en eerder 335,00
Senioren recreanten 20 jaar en ouder 1997 en eerder 201,00
Rolstoel recreanten     192,00
U22 20 en 21 jaar 1996 en 1997 335,00
U20 18 en 19 jaar 1998 en 1999 312,00
U18 16 en 17 jaar 2000 en 2001 290,00
U16 14 en 15 jaar 2002 en 2003 269,00
U14 12 en 13 jaar 2004 en 2005 251,00
U12 10 en 11 jaar 2006 en 2007 233,00
U10 8 en 9 jaar en jonger 2008 en 2009 en later 214,00

 

De indeling van leden is gebaseerd op hun leeftijd. De peildatum voor leeftijdsbepaling is 1 januari 2018 en is gebonden aan het kalenderjaar. Als leden ingedeeld worden in een ouder of jonger team dan blijft hun eigen leeftijd op de peildatum de basis voor de bepaling van de contributie.

Vanaf de klasse Afdeling 1, bedraagt de prestatieniveautoeslag voor senioren € 35,00 per seizoen. Van landelijke niveau bedraagt de toeslag voor senioren € 85,00. De toeslagen zijn niet cumulatief. Jeugdleden betalen minder. Zie hiervoor de tabel hieronder. Als een speler ingedeeld is in een team zit dat in een aangeschreven klasse speelt, dan is het lid verplicht deze toeslag te betalen.

 

Soort toeslag Senioren U14-U18 U12
Prestatieniveautoeslag 55,00 41,00 31,00

 

De contributie is inclusief alle bondsafdrachten en bijbehorende verplichte verzekeringspremies.

Recreanten trainen een keer per week.

Gespreide betaling

(Ouders van) leden kunnen het bestuur vragen de contributie, toeslag en gebruiksvergoeding voor het tenue gespreid te betalen. Een verzoek voorzien van te betalen bedragen en uiterste betaaldagen dient schriftelijk (per e-mail) gedaan te worden aan de penningmeester. Bij een betalingsregeling dient het totale bedrag altijd binnen 120 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Het minimumbedrag van een termijn wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Voor facturen verzonden op 1 januari en later wordt geen gespreide betaling toegestaan.

Regeling maatschappelijke ondersteuning

De gemeentes Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen bieden verschillende regelingen aan om volwassenen en kinderen in het sporten te ondersteunen. Voorwaarde is wel dat het inkomen op of rond het minimum ligt. Bouncers Basketball kan bij de aanvraag niet bemiddelen, maar wijst wel op de mogelijkheden van Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen

Opzeggen

Opzeggingen dienen voor 1 juni schriftelijk bij de ledenadministratie te worden ingediend.
Als tussentijds opgezegd wordt, is in beginsel restitutie van de contributie, toeslagen of kledinghuur niet aan de orde. Bij ernstige blessures of verhuizing van meer dan 15 kilometer van Gouda of Waddinxveen, is de penningmeester bevoegd korting te verstrekken.