De springersknie, misschien beter bekend als de jumpers knee, is een veelvoorkomende en lastig te behandelen blessure van de patellapees (rood aangegeven in de afbeelding). Deze blessure komt zowel bij amateurs als professionals in de leeftijdsgroep 18-40 jaar veel voor. En dan vooral bij sporten waar veel wordt gesprongen zoals bij volleybal en basketbal. De blessure kan langdurig van aard zijn.

De exacte oorzaak van de springers knie is nog niet duidelijk. Een aantal aspecten lijkt een duidelijke rol te spelen; aanleg, overbelasting en een verstoorde balans in het spier-peescomplex van het bovenbeen. Hierbij zijn met name sprong en landingsbewegingen erg belangrijk. Wanneer deze bewegingen niet goed gecoördineerd worden kan dit een verhoogde belasting veroorzaken in de patellapees. Wanneer dit te vaak gebeurd kan er een overbelasting ontstaan. Naast de genoemde factoren bestaan er nog meer risicofactoren voor het ontwikkelen van een springer knie (zie tabel).

Risicofactoren springers knie:
Overbelasting
Trainingsfrequentie
Duur van de training
Extra krachttraining
Harde ondergrond
Aanleg
Geslacht
Soepelheid van bovenbeenspieren
Verminderde rompstabiliteit
Lengte en gewicht
Statiek van de heupen
Standsafwijking van de knie en voet
Afgenomen kracht van de kuit, bovenbeen en bilspieren

Bij de springersknie is geen sprake van een peesontsteking maar van een gestoord herstelproces. Door de overbelasting is er sprake van herhaalde microtraumata in de patellapees waardoor deze verzwakt.

Symptomen:
Sporters met een springersknie hebben pijn aan de onderzijde van de knieschijf die toeneemt bij springen, sprinten en landen. De pijnlijke plek is vaak nauwkeurig aan te wijzen met één vinger. De klachten zijn vaak geleidelijk ontstaan in een periode waarin meer of langer getraind is.
In het beginstadium verdwijnen de klachten tijdens de warming-up. Er zijn dan klachten na het sporten en in de ochtend (stijfheid). Sporters gaan ondanks de klachten vaak door met trainen zonder advies en/of hulp te vragen. Wanneer zij doorsporten zal de pijn geleidelijk toenemen en ook tijdens het sporten aanwezig blijven. Uiteindelijk kan er zelfs pijn aanwezig zijn tijdens dagelijkse activiteiten en in rust. Vaak wordt pas op dit moment hulp gezocht en zijn de klachten al langdurig aanwezig.

Behandeling:
Bij deze blessure gaat het om een beschadiging van een pees, de patellapees. Het herstel van een pees duurt langer dan het herstel van een spier. In een pees is de doorbloeding namelijk minder goed dan in een spier. Hierdoor zal de herstelperiode van deze blessure over het algemeen langer zijn dan bij een spierblessure.
De training zal aangepast moeten worden waardoor de patellapees minder zwaar belast wordt. De patellapees zal uiteindelijk sterker gemaakt moeten worden zodat deze de belasting van de trainingen aankan zonder pijnklachten. De belasting kan verhoogd worden door middel van oefeningen waarbij de spier en pees op een verlengende manier belast worden. De pijn mag tijdens deze oefeningen niet toenemen.
Volledige rust zal er voor zorgen dat de patellapees verder verzwakt en er zal dus altijd geprobeerd worden om op een aangepaste manier te trainen.
Een andere manier van behandelen, die effectief is gebleken bij deze klachten, is shockwave therapie. Bij deze behandelmethoden worden er schokgolven toegediend waardoor de verhardingen in de pees minder worden en de doorbloeding kan verbeteren. De pees wordt opnieuw aangezet tot herstel. Bij Praktijk Joosten wordt deze behandelmethode aangeboden. Hierbij zal eerst een echo gemaakt worden waardoor de exacte locatie en het stadium van de blessure bekend wordt en besloten kan worden of shockwave therapie geïndiceerd is of niet.

In de sportwereld is het patellabandje ook zeer bekend. Dit bandje verdeeld de druk die op de patellapees terecht komt tijdens het sporten. Hierdoor worden de pijnklachten minder. Dit is echter een tijdelijke oplossing. De pees wordt hierdoor niet versterkt waardoor de klachten aanwezig zullen blijven of terug zullen komen. Het patellabandje kan dus tijdelijk gebruikt worden maar zal niet voor het herstel zorgen van de blessure.

Oefeningen:
Het is erg belangrijk dat zowel de hamstrings als de bovenbeenspieren soepel zijn. Deze moeten dus goed gerekt worden.
De rekoefeningen dienen zo vaak als mogelijk herhaald te worden gedurende de hele dag en houd de oefening dan minimaal 30 seconden vast.

Om de patellapees weer te versterken zijn andere oefeningen nodig. Het is aan te raden om deze oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut te doen. Wanneer deze namelijk verkeerd uitgevoerd worden zal het juist een averechts effect geven.

De basketballbond heeft ook een onderzoek lopen. Als je last hebt van een jumpersknee click dan op http://www.basketball.nl/algemeen/nieuws/nieuws/!/3671/helpmeemetonderzoeknaarjumpersknee