Kijk of je een vervanger kunt vinden of dat je kunt ruilen met iemand; bij voorkeur iemand van ongeveer je eigen leeftijd (een ander lid is eerder geneigd om in te vallen voor jou wanneer er wat voor tegenover staat. Stel daarom bij voorkeur al een datum voor waarop je voor de ander kunt overnemen). Zorg altijd dat je tijdig een vervanger regelt! Bepaalde verplichtingen (bijv. werk, vakantie) weet je immers vaak al langer van tevoren. Des te eerder je iemand vraagt, des te meer kans maak je.
Tips om te ruilen:
a. Bekijk op de datum dat je niet kunt welke teams geen (uit)wedstrijden hebben.
b. Bekijk voor een persoon uit een team dat geen wedstrijd heeft wanneer hij / zij moet fluiten (of andere taak) en kijk ook gelijk of jij dan kunt. Zo niet, kijk dan of hij / zij nog een andere keer moet fluiten en of je dan kunt. Kun je alle keren niet, probeer dan eerst iemand anders waarmee je wel kunt ruilen.
c. Contacteer de betreffende persoon en stel voor om te ruilen.
d. Wil / kan de persoon niet ruilen volg dan de stappen opnieuw totdat je iemand hebt gevonden.
e. Leg de ruil van een taak vast op de website via ‘Competitie’ > ‘Takenoverzicht’ > tabblad ‘Taak ruilen’. Op deze manier wordt de ruil ook geregistreerd en voorkom je dat jij de boete krijgt als je vervanger onverhoopt niet op komt dagen.
Probeer vervangers te regelen tijdens de training of via Facebook en andere online hulpmiddelen. Heb je iemand op het oog om mee te ruilen, maar kun je niet naar de training van het team van die persoon; bel de persoon dan op.