Op 19 maart hebben verschillende Bouncers – trainers hun trainerscursus afgerond. Degene die hun cursus op niveau 2 volgden hadden een eindgesprek op het programma staan waarin zij via hun portfolio aan moesten kunnen tonen dat zij een fatsoenlijke training kunnen geven, een wedstrijd kunnen coachen en daarnaast bijvoorbeeld een activiteit kunnen organiseren.

Degene die voor niveau 3 hun cursus deden moesten een training geven die werd beoordeeld. Van tevoren moesten zij ook een portfolio aanleveren met daarin zaken als jaarplannen en tactische verslagen etc. Alle trainers die hun examen deden voor niveau 3 zijn geslaagd. Dit zijn Jolanda Zwijnenburg, Arco Zwijnenburg, Thom Peppelman, Jos de Frel en Maaike Haeren. Als laatste een bijzonder dankwoord aan alle leden die op hun vrije zondagmiddag naar de sporthal zijn gekomen om te trainen, zodat wij onze examens konden doen. Zonder jullie had het echt, echt letterlijk echt, niet gelukt. Bedankt!

Gefeliciteerd allemaal en hopelijk nog een hoop trainingsjaren in het verschiet!